We hanteren bij SACN 2 beloningssystemen:

1.Voor alle atleten die regelmatig aan wedstrijden deelnemen
2.Voor alle atleten die aan de kampioenschap wedstrijden deelnemen

Het eerste systeem werkt als volgt:
Al diegenen die 20 wedstrijdpunten op een atletiekseizoen bijeen sprokkelen, verdelen een prijzenpot van 1000 euro.  De punten bekom je door deel te nemen aan wedstrijden. Tot en met miniem wordt deze beloning omgezet in een natura prijs.  Vanaf cadet wordt deze cash uitbetaald.

Het tweede systeem wil de atleten belonen die deelnemen aan alle mogelijke kampioenschappen.  Zij zijn immers het uithangbord van onze club.  Dit systeem is er dan ook alleen maar vanaf cadet tot en met master.  De beloning hangt af van de prestatie die de atleet geleverd heeft en wordt cash uitbetaald.  Het afgelopen jaar investeerde SACN meer dan 1500 euro in deze atleten.

Voor meer info hierover kan je altijd terecht bij Louis Geboers louisgeboers@hotmail.com