TRAININGSDOELSTELLINGEN

Voor alle SACN -trainingen is er een draaiboek opgesteld wat er wordt gegeven op welke leeftijd

0.   Kangoeroes doelstelling

      Spelend atletiek :Loop-Werp-en spring spelletjes

1.   Benjamins doelstelling:

 • Algemene bewegelijkheid (lenigheid – techniek – coordinatie )
 • Bepaalde afstand of een bepaalde tijdseenheid kunnen lopen als ze over gaan naar pupillen .  Dit is een controleerbare loopnorm :
  10 minuten kunnen lopen zonder onderbreking als laatste jaar benjamin
  2000 meter kunnen lopen zonder onderbreking.
 • Kennismaking met;
      spurt

       horden

       hockey bal

       hoogspringen

       verspringen

       kogelstoten

       discus

       aflossingen

       regels in de atletiek wedstrijden (simulatie)

 • Spelend atletiek
 • Training begint altijd met opwarming  loslopen – stretching –  technisch lopen (kennismaking)
 • Training eindigt altijd met loslopen -stretching

 

2. Pupillen doelstelling:

 • Algemene beweeglijkheid (lenigheid – techniek – co??rdinatie )
 • Bepaalde afstand of een bepaalde tijdseenheid kunnen lopen als ze over gaan naar miniemen. 
  Dit is een controleerbare loopnorm :
  15 minuten kunnen lopen zonder onderbreking
  3000 meter kunnen lopen zonder onderbreking.
 • Basiskennis van alle technische nummers kennen.
  dit is controleerbaar
  - spurt: startblok ,snelheid reactie snelheid enz.
  - horden: techniek in deel fragmenten
  - hockey ,speer: aanloop ,afworp in deelfragmenten ,opwarming
  - hoogspringen: aanloop ,afsprong , techniek in deel fragmenten
  - verspringen: aanloop , afsprong , techniek in deelfragmenten
  - kogelstoten: schuifbeweging, afworp , techniek in deel fragmenten
  - discus: draaibeweging ,afworp techniek in deel fragmenten
  - aflossingen: techniek
 • kracht:
 • lenigheid / stretching: juist de oefeningen uitvoeren
 • polsstok: kennismaking
 • vaste wedstrijd planning van de club uit waar clubtrainers aanwezig zijn.

3. Miniemen doelstelling:

 • algemene bewegelijkheid
 • bepaalde afstand kunnen lopen als ze overgaan naar cadet
  dit is een controleerbaar loopnorm:
  20 minuten kunnen lopen zonder onderbreking
  4000 meter kunnen lopen zonder onderbreking
 • basis kennis van alle technische nummers volledig kunnen uitvoeren.
  dit is controleerbaar.
 • Kracht
 • Lenigheid
 • Eerste selectie door trainers en atleet
  • lopers      -spurt

                              -afstand

 • kampers-springers (ver , hoog , polsstok)
 • werpers        (kogel ,discus, speer)   
 • meerkamp
 • vaste wedstrijd planning van de club uit ( zie pupillen )  

                                                                                               

4. Cadetten doelstellingen

 • Selectie : gemotiveerde atleten(dit heeft niets met talent te maken)
  persoonlijke begeleiding van de club trainer
  jaarplanningen en doelstellingen
  deelname aan de verschillende kampioenschappen
  vaste wedstrijdplanning in overleg met trainer
 • Recreanten alleen looptrainingen .

 

5. Scholieren doelstellingen

 • Zie cadet
   

6. Juniors doelstellingen

 • Zie cadet

 

7. Seniors doelstellingen

 • Zie cadet

 

8. Masters doelstellingen

 • Zie cadet