​Op de bestuursvergadering van 3 mei werd een nieuwe voorzitter gekozen voor SACN: Saskia Buntinx (31), afkomstig uit Lanaken, maar al enkele jaren wonende in Pelt, zal voortaan onze club leiden. In ons volgende clubblad zal zij zichzelf uitgebreider voorstellen.
​Wij wensen haar een succesvolle en vruchtbare periode als SACN-voorzitter toe.

Onze partners:

GeboersSport