Bijscholing speerwerpen SACN

Op vrijdag 10 juli mochten we weer 10 jeugdtrainers die zich wilden bijscholen in het speerwerpen verwelkomen in Dommelhof. De bijscholing werd geleid door Lieze Peeten en het was weer af! Andere clubs horen dat SACN goed bezig is, want van Vabco Mol  en de Hechtelse atletiekclub waren er twee jeugdtrainers aanwezig. Ook in Hechtel beginnen ze dus nu ook andere atletieknummers dan 'lopen' aan te bieden. Ook van Bree AC mochten we een jeugdtrainer verwelkomen. Het werd een aangename sessie. Een bijkomend positief element is dat we de laatste weken aanbiedingen krijgen van trainers van andere clubs, die bij ons training willen komen geven.

Eigenlijk is het niet onze taak om jeugdtrainers bij te scholen. Wij doen dit enkel uit noodzaak, omdat we op dit gebied geen aanbiedingen krijgen van Atletiek Vlaanderen. Praktijkgerichte bijscholingen komen pas aan de orde bij de cursus 'trainer B', maar het eerste opstapje om toptrainer te worden is nog altijd 'initiator'. Wie van de jongere trainers heeft zoveel tijd om 14 zaterdagen (!) deze cursus te volgen, een cursus met bovendien erg veel theorie? Dit jaar studeren er vier SACN-trainers af als 'initiator'. Dat is heel positief, want het was jaren geleden dat we nog een kandidaat hadden voor deze cursus.

Sportieve groeten
Hoofdtrainer SACN, Louis