Secretariaatsteam SACN

Bij onze zoektocht naar een nieuwe secretaris (m/v) voor SACN werden we met de neus op de feiten gedrukt: wie had er erg in dat de secretarisjob in onze club 350 manuren kost? Dat betekent dat de secretaris per jaar meer dan 50 werkdagen in onze club investeert. Daarom: hartelijk dank aan Margo (en aan al haar voorgangers). Het is verwonderlijk dat ze het allemaal zo lang zijn blijven doen.
Natuurlijk, hoe groter de club wordt, hoe meer tijd er nodig is om ze te leiden. Tot voor kort werd de secretariaatsfunctie (en andere bestuursfuncties) niet vergoed. Maar, zoals al vele jaren blijkt, dit is niet meer van deze tijd. De club wil 2,5 euro/u investeren in de secretariaatsjob. Daar koop je geen rode Ferrari voor, dus het is en blijft een job voor vrijwilligers. Ook dan is het voor een werkende mens niet echt haalbaar om 50 dagen extra te werken voor zijn/haar hobby.
Daarom hebben we vanaf nu het secretariaatswerk verdeeld in vier deeljobs. Dan is en blijft het nog veel, maar voor een aantal mensen haalbaarder.

1 Secretaris (150 u): hier komt alle info binnen en vertrekt ook weer alle info naar alle belanghebbenden;
2 Hulpsecretaris (meetings en resultaatsverwerking: 75 u): deze persoon voert alle werkzaamheden uit die met meetings en veldlopen te maken hebben;
3 Hulpsecretaris ledenbeheer (75 u): deze persoon is verantwoordelijk voor het inschrijven van leden en het correct bijhouden van de ledenlijst;
4 Hulpsecretaris werkingsverslagen (25 u): deze persoon maakt alle verslagen op en verstuurt ze naar alle instanties die dit nodig hebben.

Op dit moment hebben we al deze deeltaken al ingevuld, wat niet zo vanzelfsprekend was. Wie voor wat verantwoordelijk is en wie je moet contacteren, delen we mee zodra dit bereidwillige secretariaatsteam ingewerkt is.
Tot nader order gaat alle info nog via onze huidige secretaris (Margo Kerkhofs: sacn@atletiek.be)

Sportieve groeten
Louis Geboers (ondervoorzitter)