Coronarichtlijnen oktober 2020

De volgende richtlijnen zijn belangrijk voor iedereen. Als ze niet of onvolledig opgevolgd worden, moeten we de trainingen binnen de kortste keren opschorten.

Iedereen die in aanraking gekomen is met iemand die getest wordt, blijft thuis tot de uitslag bekend is!
Bij een positieve uitslag blijf je zelf thuis tot je ook je eigen uitslag kent. Dit geldt zowel voor de thuissituatie als voor school en werk en is van toepassing van 'kangoeroe' tot 'master'!
Als er ook maar één atleet positief test, kan het zijn dat de ganse trainingsgroep in quarantaine moet.

Stap 1: inschatten van het risico
Is de besmette persoon op de training geweest binnen een tijdsspanne van twee dagen voor het begin van de symptomen tot het einde van de besmettelijkheidsperiode (over het algemeen 7 dagen na het begin van de symptomen of langer als de symptomen aanhouden)?
Neen? Volgens de overheidsrichtlijnen moeten de andere betrokken leden niet als contactpersoon worden opgegeven voor 'contact tracing'.
Ja? Volg dan de onderstaande stappen:
Heeft de besmette persoon alle nodige voorzorgsmaatregelen, zoals beschreven op 'Atletiek & corona' op onze website, gevolgd? En heeft de besmette persoon voor, tijdens en na de training 1,5 m afstand gehouden van andere leden?
Ja? De andere leden hoeven niet als contactpersoon opgegeven te worden.
Nee? Volg dan de onderstaande stappen.

Stap 2: contactpersonen
Houd contact met de besmette persoon om de situatie op te volgen. Help de besmette persoon met het opstellen van een lijst met contactpersonen, die zijn personen die contact hebben gehad met een bevestigd Covid19-geval.
Op www.info-coronavirus.be/nl/contactopvolging vind je alle info, inclusief een leeg document, om een lijst met contactpersonen op te stellen.

Stap 3: communicatie
Overleg met de besmette persoon over het al dan niet bekendmaken van de identiteit. Maak nooit zomaar de medische gegevens van een lid bekend!
Indien het Contact-tracingteam niet snel opstart, overleg dan met de besmette persoon om de leden met een direct risico samen te informeren. Vermeld duidelijk of het over een hoog of laag risico gaat. De definitie hiervan kan je terugvinden in de hierboven vermelde documenten.
Indien de contactpersonen met vragen naar de club komen, kan je hen best doorverwijzen naar www.info-coronavirus.be/nl/contactopvolging.
Informeer de contactpersonen over de acties die je binnen de club hebt ondernomen.

Stap 4: acties
Als de passage op de club nog recent was, voorzie een extra ontsmettingsbeurt van het gebruikte materiaal.
Herplan de trainingsmomenten van de betrokken groep(en) verder in de tijd, zodat er tijd ter beschikking is om al het bovenstaande te regelen.

SACN