Staatsblad SACN

Hallo beste SACN-Belgen
Alle Belgen worden geacht de wetten van dit land te kennen en na te leven. Ik weet het wel: het zijn er (veel te) veel. Daarom heb ik zelf het Belgisch Staatsblad nagelezen en er wat actuele uittreksels uitgehaald die SACN en zijn leden aanbelangen.

Mogen geopend blijven:
10° Sportzalen en -voorzieningen, maar dit enkel voor
- groepen van kinderen tot en met 12 jaar

§7 Niet-professionele sportieve wedstrijden en niet-professionele sporttrainingen kunnen enkel plaatsvinden voor deelnemers tot en met 12 jaar.

Art. 13
"De maatregelen voorzien in dit besluit zijn van toepassing tot 15 januari 2021."

Art. 15
Dit besluit treedt in werking op 1 december 2020
, behalve andersluidende bepaling.

Brussel, 28 november 2020
De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. Verlinden