Clubtrainingen SACN

Voorlopig ziet het er nog niet goed uit...
Dit zegt het Belgisch Staatsblad:
Alle maatregelen geldende op dit moment blijven gehandhaafd. "De maatregelen voorzien in dit besluit zijn van toepassing tot 1 maart 2021."
Dit besluit treedt in werking op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Brussel, 12 januari 2021
A. VERLINDEN

Dit houdt in dat onze leden vanaf cadet nog het hele winterseizoen geen clubtrainingen hebben, want het (corona-)zomerseizoen begint op 1 maart.
Dit hebben we nog nooit meegemaakt, maar 'covid-19' is natuurlijk ook iets totaal nieuws.
Wij houden jullie op de hoogte, zeker als er iets zou veranderen.

Sportieve groeten
Hoofdtrainer SACN
Louis