Secretaris SACN

Wil je SACN voorthelpen met ons secretariaat? Of ken je iemand die ons zou kunnen helpen? Dringend reageren, a.u.b.! Alle suggesties zijn welkom.

Taakomschrijving secretaris SACN (in korte samenvatting)
Hij/zij
- zorgt voor het dagelijks doorspelen van alle informatie (post, e-mail, officiële berichten) aan voorzitter, penningmeester, ondervoorzitter en andere belanghebbenden in de club (bestuursleden, trainers, leden, VAL, PC, enz.);
- geeft op de maandelijkse vergadering verslag van het secretariaatswerk;
- houdt de ledenadministratie bij;
- zorgt voor alle inschrijvingen van atleten voor de diverse kampioenschappen (zomer en winter);
- bereidt de jaarlijkse algemene vergadering van SACN vzw voor (uitnodiging opstellen en versturen aan alle stemgerechtigden per mail);
- zorgt ervoor dat alle meetings, stratenlopen en veldlopen tijdig worden aangevraagd bij de VAL en Dommelhof.
 
Wil je niet het volledige secretariaat overnemen, maar wil je wel meehelpen met een deeltaak (bv. alleen de ledenadministratie), geef dan ook een seintje.
Voor meer informatie kan je terecht bij: secretaris Margo Kerkhofs (0473 444981 of sacn@atletiek.be) of spreek op de training Louis Geboers aan.
 
SACN vzw