Jury SACN

En daar zijn ze 'in Brussel' nu ook achter gekomen! Wie haalt het immers in zijn hoofd om een groep mensen te selecteren en van alle activiteiten uit te sluiten!
Maar mensen met gezond boerenverstand wisten het al maanden: grote delen van onze sportcultuur stuiken in elkaar als we de 65-plussers wegnemen en dit zeker bij die sporten waarin het vooral om het sporten zelf gaat en niet zozeer om het geld.
Daar moeten de geschoolde theoretici even van bekomen en een beetje veel water bij de wijn doen. Om niet te veel gezichtsverlies te lijden, wordt nu de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf gelegd, met alle mogelijke adviezen/suggesties/aanbevelingen (zoiets als het briefje dat bij medicijnen zit met een overzicht van alle mogelijke bijwerkingen). Mocht er toch iets gebeuren, dan zijn wij niet verantwoordelijk (wie die 'wij' zijn, is niet helemaal duidelijk).
Dus: we gaan gewoon door zoals vier maanden geleden. Alle vrijwilligers zijn nog altijd van harte welkom om SACN een beetje te helpen vooruitgang te maken.
Alle vrijwilligers: bedankt voor jullie inzet in het voorbije seizoen. Wij hopen jullie de komende jaren nog veel terug te zien op en rond de piste.
Sportieve groeten

Louis