Richtlijnen atletiekmeetings

Als je de richtlijnen voor de organisatie van atletiekmeetings leest, ben je er verbaasd over dat er nog clubs zijn die deze uitdaging willen aangaan.
Enkele voorbeelden:
- rondom de piste moet je zones aanbrengen van 1,5 m en bij de standen 1 zone van 15 m (buitenkant piste) voor de trainer. D.w.z. rondom de piste maximaal 250 mensen buiten de omheining, mooi verspreid (dus ook op plaatsen waar niets te zien is). Deze mensen mogen bovendien de omheining niet aanraken!
- alle atleten moeten zich op voorhand inschrijven, ter plaatse inschrijven kan niet. Atleten en supporters moeten op voorhand hun adresgegevens opgeven en moeten worden ontsmet bij binnenkomst.
- er mag maar een beperkt aantal atleten deelnemen. Bv. bij hoogspringen: als je twee uur ter beschikking hebt, kunnen maar 10 atleten deelnemen (vanaf cadet).
- er mag alleen eenrichtingsverkeer zijn, duidelijk aangegeven.
- de hoofdscheidsrechter kan ter plaatse beslissen dat een proef niet doorgaat (te veel deelnemers, te weinig helpers of juryleden, een tijdschema dat niet klopt...)
De organisatie heeft heel veel juryleden en medewerkers nodig. Bijvoorbeeld bij hockeybalwerpen of speerwerpen:
- 1 jurylid: oproepen atleten, aanduiden gelukte/mislukte pogingen, voetfouten, aflezen en noteren geworpen afstand;
- 1 jurylid: bepalen valpunt;
- 2 medewerkers: hockeyballen/speren uit sector halen en terugdragen naar werpplaats;
- 1 medewerker: vasthouden meter aan werpplaats;
- 1 medewerker: ontsmetten werptuigen.

Dit zijn maar enkele van de richtlijnen die momenteel gelden. Bij een organisatie zou het mij verwonderen als er nog veel plaats is voor atleten die niet bij de organiserende club zijn aangesloten.
En financieel is het helemaal een rampscenario!
En dan ben ik nog meestal de meest positief ingestelde persoon...

Louis