Coronamaatregelen update

Vanaf vrijdag 20 november zijn er weer jeugdtrainingen voor leden t.e.m. 12 jaar (alle categorieën t.e.m. miniem)! Om te vermijden dat we over enkele weken de trainingen opnieuw moeten stopzetten, vinden deze trainingen plaats met aangepaste maatregelen. Het bestuur vraagt dan ook aan alle ouders, vriendelijk maar dringend, om deze info goed te lezen en correct op te volgen.

Coronamaatregelen jeugdtrainingen
Voor ouders:
- ouders zetten hun kinderen af en rijden onmiddellijk door;
- geen ouders aan de piste en in de gebouwen van Dommelhof;
- ouders van atleten die binnen trainen halen deze op aan de deur van Dommelhof (sporthal), stipt om 19.30 u; ze mogen dus niet naar binnen gaan.
- kinderen die ziek zijn, blijven thuis;
- kinderen die in de nabijheid zijn geweest van besmette personen: zo snel mogelijk onze SACN-covid-19-verantwoordelijke op de hoogte brengen: Katleen Abrahams (011 344922)
Voor atleten:
- atleten komen ten vroegste 10' voor de training aan op de piste of aan het verzamelpunt;
- de trainingen vangen aan stipt op het aangegeven uur;
- ook de atleten die binnen trainen moeten warme kledij aandoen, omdat ze buiten moeten wachten tot de groep volledig is en we toestemming krijgen om naar binnen te gaan;
- atleten ontsmetten zich bij het betreden van piste en sporthal;
- alle bubbels hebben vaste verzamelpunten (zie weekschema);
- de atleten gaan onmiddellijk naar hun verzamelpunt bij het betreden van de piste;
- drinkbussen worden meegenomen naar de verzamelplaats;
- na de training gaat iedereen langs de aangegeven uitgang naar huis;
- na de training ontsmet iedereen nogmaals de handen.

Alle verdere info lees je in de nieuwsbrief van 18/11/2020. Bij verdere vragen kun je terecht bij de SACN-hoofdtrainer Louis Geboers (louisgeboers@hotmail.com)