Penningmeester SACN 2022

SACN is op zoek naar een nieuwe penningmeester. Wie helpt ons voort met onze boekhouding, tijdelijk of permanent?
Overzicht van de taken van de penningmeester:
Termijn            Functie                            Taak
Permanent       boekhouding                     betalingen uitvoeren
Permanent       boekhouding                     inkomsten+uitgaven noteren
                                                                  (+/- 800 verrichtingen/boekjaar)
Permanent       organisaties                      kassa's verzorgen
Maandelijks      bestuursvergadering        opstellen financieel verslag
Maandelijks      bestuursvergadering        stand v/d rekeningen
Maandelijks      bestuursvergadering        gegroepeerde lijst inkomsten+uitgaven
Jaarlijks            belastingen                       invullen aangifteformulier
Jaarlijks            belastingen                       opstellen begroting
Jaarlijks            algemene vergadering     infoformulieren klaarmaken
Jaarlijks            kerstfeest/huldiging          enveloppen klaarmaken

Wij vragen je dus nogmaals: denk er eens over na. Het gaat om een vrij simpele boekhouding. Bovendien hoef je niet noodzakelijk alle bovenstaande taken op je te nemen: een splitsing in deeltaken voor meerdere personen is mogelijk. SACN stelt je ook een vergoeding in het vooruitzicht.
Stuur zo snel mogelijk een mailtje naar: louisgeboers@hotmail.com
Alvast bedankt!
SACN vzw