SACN

Omdat we na onze vorige oproepen via mail, nieuwsbrief en clubblad geen reacties mochten ontvangen, zijn we nog steeds dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester. We zoeken nu naar een tijdelijke penningmeester (voor zes maanden) om het 'gat' op te vullen dat dreigt te ontstaan na 1 november 2022.
We bieden deze tijdelijke vervanger een vergoeding van 650 euro (belastingvrij).
Korte taakomschrijving:
Termijn          Functie                           Taak
Permanent     boekhouding                    betalingen uitvoeren
Permanent     boekhouding                    inkomsten en uitgaven noteren (ca. 800 verrichtingen/boekjaar)
Permanent     organisaties                     kassa's verzorgen
Maandelijks    bestuursvergadering       opstellen financieel verslag
Maandelijks    bestuursvergadering       stand van de rekeningen
Maandelijks    bestuursvergadering       gegroepeerde lijst inkomsten+uitgaven
Jaarlijks          belastingen                      invullen aangifteformulier
Jaarlijks          belastingen                      opstellen begroting
Jaarlijks          algemene vergadering     infoformulieren klaarmaken
Jaarlijks          kerstfeest/huldiging          enveloppen klaarmaken

Wij doen dus nogmaals een oproep: denk er eens over na! Het gaat overigens over een vrij simpele boekhouding.

Bij vragen: stuur een mailtje naar louisgeboers@hotmail.com

Hopende op meerdere reacties
SACN