Broodbuffet

Een kleine zestig SACN-vrijwilligers mochten hun beentjes onder de rijkelijk gevulde tafels schuiven in zaal Holheide in (Over)Pelt. Het ging om een klein bedankje vanwege SACN voor het vele werk dat ze tijdens het jaar verzetten ten voordele van onze mooie atletiekclub. Oppervrijwilligster Magda Leyssen (al van 6 u 's morgens uit de veren!) en haar ploegje vrijwilligers hadden het weer schitterend voor elkaar gekregen. Dat zijn dan de vrijwilligers die vrijwillig vrijwilliger zijn op een vrijwilligersontbijt.
We bedanken iedereen die dit jaar geholpen heeft met een of andere SACN-organisatie. En dat het gesmaakt heeft, daar waren we het allemaal over eens.
Dank u wel!
SACN