Motivatie in de sport

Van motivatie gesproken: als je op eigen initiatief een hele avond organiseert voor het welzijn van de SACN-leden, dan kun je wel zeggen dat Daan Stevens een van de meest gemotiveerde jonge trainers van onze club is. Er kwamen een 50-tal geïnteresseerden opdagen voor deze leerrijke avond.
Sprekers waren Daan zelf, Luc Wouters (trainer VMOL en een van de meest fanatiek gemotiveerde trainers die ik ken), Andreas Smout (ex-topatleet van SACN, deelnemer EK) en Janne Geers (topatlete veldlopen en nog steeds lid van SACN).

Waarover hadden deze sporters het en waar liggen de accenten bij motivatie?

- Groepsvorming is heel belangrijk. Alleen kan het ook, maar wordt het een stuk moeilijker, zeker als het even niet meezit.
- Hoe meer tijd een atleet in zijn sport steekt, hoe meer tijd de trainer in de atleet steekt.
- De trainer motiveert de atleet en de atleet motiveert daardoor ook weer de trainer.
- Je moet weten wat je wil, je moet doelen stellen.
- Hoe meer tijd je in je sport steekt, hoe meer/beter je gaat presteren.
- Hoe beter je presteert, hoe meer motivatie je krijgt om nog meer tijd te steken in je sport.
- Wat je ook doet, je moet het graag doen.
- Ouders zijn belangrijk als ondersteuning.
- Ouders-atleet-trainer-ouders: het is een driehoek die moet kloppen, anders werkt het niet.
- De ouders moeten niet alleen de atleet ondersteunen, maar ook de trainer.
- In het begin van een periode moeten er goede afspraken gemaakt worden, zodat het voor alle belanghebbenden duidelijk is (manier van werken, doelstellingen...)
- Investeren in je sport: tijd is er altijd, maar je moet plannen om tijd te voorzien voor je sport (gewenste trainingseenheden voor je leeftijd: miniemen zouden 3-4 keer per week actief moeten zijn, cadetten 4 keer, scholieren 5 keer en juniors 6 keer).
- Atleten zijn altijd op alle trainingen aanwezig, omdat ze doelen hebben die ze zelf bepaald hebben, samen met hun trainer. Dan is het ook geen grote opoffering (als de atleet gemotiveerd is) om een andere leuke activiteit (chiro, feestje...) te laten vallen voor een training of wedstrijd.

Wij danken alle sprekers en alle aanwezigen voor de investering van hun tijd om nog betere SACN-atleten te verkrijgen.
Hoofdtrainer SACN
Louis