Clubblad

De verantwoordelijke van het redactieteam heeft het bestuur laten weten dat haar taak als verantwoordelijke niet langer te combineren valt met haar toenemende privé- en professionele bezigheden. Binnen het bestuur kan ook niemand deze bijkomende taak op zich nemen. Er werd nog een oproep gedaan naar mogelijk nieuwe vrijwilligers om het redactieteam te versterken. Deze bleef tot op heden echter onbeantwoord. Dit betekent dat, zolang de functie van redactieverantwoordelijke niet ingevuld is, er geen nieuw clubblad zal verschijnen. 

Intussen informeren we jullie maximaal via onze andere kanalen, zoals de SACN-website en de tweewekelijkse nieuwsbrief.

Het bestuur wenst de verantwoordelijke en hele redactieteam te bedanken voor hun inzet om het clubblad viermaal per jaar samen te stellen en te verdelen.

Mocht je jezelf geroepen voelen om het clubblad nieuw leven in te blazen of wil je weten wat de taak juist inhoudt, mag je steeds iemand van het bestuur contacteren.

 

Peter Palmans 13 april 2019